"ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562"

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน กันยายน 2563

 • จดหมายข่าว ชาวคลองด่าน
 • Monthakan
 • Suphansa Prathumwan
 • Natthapon Posuwan
 • ชญาน์นันท์ ไพรจันดา

ผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน จะได้รับการติดต่อจากทีมงาน
ทางข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้แจ้งไว้ เพื่อการจัดส่งของรางวัลต่อไป

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน สิงหาคม 2563

 • vorawaran tuntarkul
 • Nana Kanokvilawan
 • สุวรรณี พิทักษ์รณชัย
 • Pattarapol Tangwittayaporn
 • Rongrong Suttichon

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 • Paranee Jirunthon
 • วนิดา ธรรมโกศล
 • sittinan kularriya
 • ไบค์เกอร์ สายชิล
 • ชิรญา แสงศิริวุฒิ

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน มิถุนายน 2563

 • มณีกานต์ ฉั่วตระกูล
 • อดิศร สุภา
 • kilnpramo
 • โสธณะ พึ่งสมบุญ
 • Pattaradol Yosaeng

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 • ผกากรอง โขนงน้อย
 • Monthakan
 • wan_veeranut@hotmail.com
 • แสงฉัตร ธีระกิจไพศาล
 • Manattsawin Thana-arrdthaset

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน เมษายน 2563

 • ปิยนันท์ เดชสุภา
 • Toon Thanakorn
 • wanwisa songkaew
 • Navin Permprayoon
 • navin666x@hotmail.com

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน มีนาคม 2563

 • suchatneoad77@gmail.com
 • นพร แจ้งจิตรjangjitnaphon@gmail.com
 • Nivat Nukulthamnaphon@gmail.com
 • sittinan kularriyakazarto55@gmail.com
 • ศิวพล นันทพานิชย์siwapol.nun@gmail.com

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 • ชลธร มลกลางchonlathon_2542@hotmail.com
 • กันตภณ นิลบุตรnaboonza4994@gmail.com
 • Putanun Chalawgulputanun@hotmail.com
 • พรทิพา เพ็ชรเกิดpphetkoed@gmail.com
 • กิตยา สุทธิkea_kty@hotmail.com

รายชื่อผู้โชคดี 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน มกราคม 2563

 • พิมพ์ขวัญ สมจิตต์pimkwansomchit@gmail.com
 • เจษฎา เหมือนเผ่าพงษ์jomzacth@hotmail.com
 • Khungeaw Kankanidgunkanid@gmail.com
 • Noy Wnchynoy5422010226@gmail.com
 • Icez Nateekarnnateekarn.bizz@gmail.com