"ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562"

ภารกิจพิชิตขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

ลุ้นรางวัล iPad Mini มูลค่า 13,xxx บาท และรางวัลอื่นๆ กว่า 50 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตรจากโครงการ
เล่นแบบเต็มจอ (Full Screen) คลิกที่นี่

ข้อมูลรายละเอียดของ "ถังสีเขียว"

สำหรับทิ้งขยะอินทรีย์ ขยะเปียก ขยะเน่าง่าย ย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร ซากสัตว์ กากกาแฟ เปลือกไม้ ฟางข้าว ขี้เลื่อย มูลสัตว์ เปลือกไข่

ตัวอย่างขยะอินทรีย์ ทิ้งลงถังสีเขียว

 • เศษผัก
 • เปลือกผลไม้
 • เศษอาหาร
 • เปลือกไข่
 • กิ่งไม้และเศษไม้
 • มูลสัตว์
 • ใบไม้
 • กระดูกสัตว์
 • ซากสัตว์
 • กากกาแฟ
 • ถุงน้ำชา
 • หญ้าหรือใบไม้สด
 • หญ้าแห้ง
 • ฟางข้าว
 • ขี้เลื่อย
 • เปลือกไม้
 • เศษวัชพืช
 • กากอ้อย

ข้อมูลรายละเอียดของ "ถังสีแดง"

สำหรับทิ้งขยะอันตราย โดยสังเกตได้จากฉลากบนบรรจุภัณฑ์ หากมีคำว่า สารไวไฟ สารมีพิษ หรือสารกัดกร่อน ก็จัดอยู่ในขยะประเภทนี้ทั้งหมด เช่น ถ่านไฟฉาย มือถือ กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสีทาบ้าน ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องน้ำมันเครื่อง น้ำยาเปลี่ยนสีผม Power Bank หลอดไฟ เข็มฉีดยา

ตัวอย่างขยะอันตราย ทิ้งลงถังสีแดง

 • คีย์บอร์ด
 • มือถือ
 • แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่
 • โทรศัพท์สำนักงาน
 • ถ่านไฟฉาย
 • วิทยุ
 • ขวดยาฆ่าแมลง
 • กระป๋องสีทาบ้าน
 • กระป๋องสเปรย์
 • กระป๋องสีย้อมผ้า
 • ขวดยากำจัดวัชพืช
 • ปากกาเคมี
 • น้ำยาเปลี่ยนสีผม
 • กระป๋องน้ำมันเครื่อง
 • Power Bank
 • หลอดไฟ
 • เข็มฉีดยา
 • ภาชนะปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

ข้อมูลรายละเอียดของ "ถังสีเหลือง"

สำหรับทิ้งขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถนำไปขายหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น ขวดน้ำดื่มแบบใส หนังสือพิมพ์ วารสาร กระดาษสมุด ขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำปลา ขวดสุรา ตะแกรง ขันน้ำ กระป๋องเบียร์

ตัวอย่างขยะรีไซเคิล ทิ้งลงถังสีเหลือง

 • กระดาษปอนด์
 • กระดาษกล่อง
 • หนังสือพิมพ์
 • วารสาร
 • กระดาษสมุด
 • ขวดน้ำอัดลม
 • ขวดน้ำปลา
 • ขวดไวน์
 • ขวดสุรา
 • ขวดเบียร์
 • ขันน้ำ
 • ตะแกรง
 • กระป๋องกาแฟ
 • กระป๋องเบียร์
 • ภาชนะพลาสติกที่ไม่ปนเปื้อนเศษอาหาร
 • ขวดน้ำดื่มแบบใส
 • ขวดน้ำดื่มสีขาวขุ่น
 • ขวดพลาสติกน้ำอัดลม

ข้อมูลรายละเอียดของ "ถังสีน้ำเงิน"

สำหรับทิ้งขยะทั่วไป ประเภทขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือไม่คุ้มที่จะนำกลับมารีไซเคิลใหม่ เช่น ตะเกียบไม้ใช้แล้วทิ้ง กล่องโฟม กระดาษทิชชู ซองน้ำตาล ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก กระดาษแก้วกาแฟ ซองกาแฟ เศษผ้า เศษหนัง

ตัวอย่างขยะทั่วไป ทิ้งลงถังสีน้ำเงิน

 • กล่องโฟม
 • หลอดกาแฟ
 • เศษผ้า
 • จานกระดาษเคลือบไข
 • กล่องข้าวชานอ้อย
 • ซองกาแฟ
 • ซองน้ำตาล
 • ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 • ตะเกียบไม้ใช้แล้วทิ้ง
 • ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 • ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก
 • ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร
 • พลาสติกห่อขนม
 • ฟอยล์เปื้อนอาหาร
 • ไม้ปลายแหลม
 • เศษหนัง
 • กระดาษแก้วกาแฟ
 • กระดาษทิชชู